|   |   | 

Vésselina TOSSAN

1. Servicii de instruire mobile pentru renunţarea la fumat: Studiu exploratoriu al fumătorilor de vârstă tânără din Franţa / Mobile coaching services for tobacco cessation: An exploratory study of young smokers in France
Rezumat:Acest articol explorează experienţele şi percepţiile fumătorilor de vârstă tânără din Franţa în ceea ce priveşte un sistem educaţional pe suport mobil, proiectat pentru a le fi de ajutor pe durata iniţiativelor de renunţare la fumat. Am utilizat o abordare de cercetare calitativă, pe baza unor interviuri individuale, binare şi de grup. Au fost acoperite patru subiecte: a) experienţa de consum al tutunului; b) iniţiativele de renunţare; c) acţiuni planificate de renunţare la fumat; d) atitudinile faţă de un sistem mobil de consiliere. Fumătorii au fost împărţiţi în următoarele categorii: amatori (5-6 ţigări/zi), medii (10-15 ţigări) şi înrăiţi (20-30 de ţigări). Mesajele cele mai de efect par să fie cele cu un conţinut terifiant, susţinute de imagini şi secvenţe video. Totuşi, acest serviciu de consiliere este perceput ca fiind lipsit de contact uman.

This article explores young French smokers experiences and perceptions regarding a mobile coaching system designed to help them during smoking cessation initiatives. We used a qualitative research approach based on individual, dyadic and group interviews. Four topics were covered: a) tobacco consumption experience, b) cessation initiatives, c) smoking giving up planned actions, d) attitudes towards a mobile counseling system. Smokers were segmented on: light (5-6 cigarettes/day), medium (10-15 cigarettes) and heavy (20-30 cigarettes). The most appealing messages seem to be scaring messages supported by pictures and video clips. However, this counseling service is perceived as lacking human contact.
Autor(i):Silvia CACHO-ELIZONDO, Vésselina TOSSAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2774

Contul meu Rosetti