|   |   | 

Jaqueline PELS

1. O prezentare a studiilor practicilor de marketing pentru manageri: O abordare configuraţională a modului de stabilire a legăturilor dintre organizaţii şi pieţele pe care activeazăIntroducing / Managers in Marketing Practices Studies: A Configurational Approach to the Way Organizations Relate to their Markets
Rezumat:Obiectiv – Rolul acestui studiu este de a contribui la o mai bună înţelegere a modului de stabilire a relaţiilor dintre organizaţii şi pieţele pe care activează acestea, printr-o diversitate de practici de marketing.
Metodologie – Inspirându-ne din literatura în domeniul comportării organizaţionale şi a managementului strategic, propunem un cadru conceptual care integrează relaţia piaţă-organizaţie, cadrul managerial de referinţă şi practicile de marketing în configuraţii posibile.
Rezultate şi concluzii – Adaptând abordarea configuraţională la marketing şi accentuând rolului managerilor în modul de stabilire a relaţiei dintre organizaţii şi pieţele pe care activează acestea, acest cadru asigură o perspectivă holistică şi completează posibilele explicaţii ale practicilor de marketing.

Objective – The purpose of this study is to contribute to a better understanding of the way organizations relate to their markets through a diversity of marketing practices.
Methodology – Drawing from the literature in organizational behaviour and strategic management, we propose a conceptual framework that integrates the market-organization relationship, the managerial frame of reference, and marketing practices into possible configurations.
Findings and conclusions – Adapting the configurational approach to marketing and emphasizing the role of managers in the way organizations relate to their markets, this framework provides a holistic perspective and supplements contingent explanations of marketing practices.
Autor(i):Jaqueline PELS, Aurelia LEFAIX DURAND
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2776

Contul meu Rosetti