|   |   | 

Peter REEVES

1. Studiul marketingului politic la nivel local: Fundamente conceptuale şi direcţii de cercetare / The Study of Political Marketing at a Local Level: Conceptual Foundations and Research Directions
Rezumat:Deşi marketingul politic a devenit o temă consacrată de cercetare, s-a resimţit o lipsă a cercetării conceptuale şi empirice în ceea ce priveşte strategiile şi practicile de marketing politic locale. În contextul Marii Britanii, această lucrare începe să exploreze marketingul politic local ca subiect. În consecinţă, este prezentată noţiunea de marketing politic local, înainte de a se lua în considerare rolul membrilor de partid locali în marketingul politic. Apoi, lucrarea ia în considerare pistele de cercetare curente şi viitoare în domeniul marketingului politic local, înainte de a se încheia cu unele concluzii.

Whilst political marketing has become established as a research theme, there has been a lack of conceptual and empirical research into local political marketing strategies and practices. In the context of U.K, this paper begins to explore local political marketing as a subject. The notion of local political marketing is therefore introduced, before the role of local party members in political marketing is considered. The paper then outlines current and potential future research avenues in local political marketing, before closing with conclusions.
Autor(i):Peter REEVES
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2777

Contul meu Rosetti