|   |   | 

Kamal GHOSE

1. Ospitalitatea înăuntrul şi în afara spitalelor. Crearea şi menţinerea valorii mărcii pentru brandurile destinaţiilor de turism medical (DTM) / Hospitality in and out of the hospitals. Creating and maintaining brand equity for medical tourism destination brands (MTD’s)
Rezumat:Îmbătrânirea populaţiei şi o conştientizare tot mai puternică a sănătăţii a creat o presiune crescândă asupra organismelor medicale din lumea dezvoltată şi a creat un flux de clienţi către ţările în curs de dezvoltare, creând branduri de destinaţii de turism medical (DTM) de ultimă generaţie. Aceste mărci de valoare trebuie să lucreze proactiv pentru a-şi întări poziţionarea şi pentru a-şi dezvolta identitatea. Chestionare şi interviuri desfăşurate cu 58 de potenţiali candidaţi în 2008 au identificat probleme de management al mărcii relative la modelele de luare a deciziilor de către clienţi. Această lucrare cu caracter exploratoriu, bazată pe cercetări continue, explorează aspecte semnificative legare de crearea şi menţinerea valorii mărcii Indiei ca marcă de destinaţie de turism medical (DTM).

Aging population and increased health awareness has created increased pressure on health care organisations in the developed world and provided a stream of customers to developing nations creating new age medical tourism destination (MTD’s) brands. These serendipitous brands must work proactively to strengthen their positioning and develop their brand identity. Questionnaires and interviews conducted on fifty-eight potential candidates in 2008 have identified brand management issues relating to consumer decision-making patterns. This exploratory paper based on on-going research explores relevant issues related to creating and maintaining brand equity of India as a medical tourism destination (MTD) brand.
Autor(i):Kamal GHOSE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2778

Contul meu Rosetti