|   |   | 

Jenniina HALKOAHO

1. Retailerii şi media ca intermediari pentru resursele simbolice / Retailers and Media as Intermediaries for Symbolic Resources
Rezumat:Discuţia privind resursele a suscitat un interes crescând în domeniul marketingului în anii din urmă. Tradiţionala perspectivă bazată pe resurse a fost criticată ca fiind centrată pe firmă. În această lucrare, examinăm resursele dintr-un punct de vedere mai condiţionat, orientându-ne, pe de o parte, asupra cercetării reţelelor de afaceri, care pune accent pe dezvoltarea resurselor conform negocierilor între companii, iar pe de altă parte, asupra logicii dominante asupra serviciilor şi a teoriei culturii consumatorului, orientată asupra interacţiunii dintre resursele furnizate de firmă şi resursele consumatorului în procesul de creare a valorii. Împreună, aceste perspective constituie o înţelegere mai comprehensivă asupra creării şi a utilizării valorii. Lucrarea examinează cu precădere rolul intermediarilor, precum retailerii şi media, ca mediatori şi integratori ai resurselor simbolice, şi le scoate în evidenţă rolul în procesul de realizare a valorii.

The discussion regarding resources has gained increasing interest in marketing in the recent years. The traditional resource-based view has been criticized for being firm-centric. In this paper, we examine resources from a more interacted point of view, drawing on one hand on business network research, which emphasizes resource development as negotiated between companies, and on the other hand on the service-dominant logic and consumer culture theory, focusing on the interaction between firm-provided and consumer resources in value creation. Together these views constitute a more comprehensive understanding of value creation and utilization. The paper examines particularly the role of intermediaries, such as retailers and media, as mediators and integrators of symbolic resources and it highlights their role in how value becomes realized.
Autor(i):Anu NORRGRANN, Jenniina HALKOAHO
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2779

Contul meu Rosetti