|   |   | 

Subhadip ROY

1. Eficienţa abordărilor prin diversitate şi comparaţie în publicitate / Effectiveness of Sidedness & Comparison Appeals in Advertising
Rezumat:Această lucrare încearcă să integreze cele două fluxuri de cercetare în domeniul publicităţii, care utilizează diversitatea şi comparaţia în abordările de publicitate. Utilizând un proiect experimental de tip doi cu doi, s-a studiat efectul comparaţiei şi al diversităţii mesajelor într-o abordare de publicitate asupra unor respondenţi studenţi. Datele au fost analizate utilizând MANOVA. Rezultatele au arătat că atât diversitatea, cât şi comparaţia au avut un efect semnificativ asupra atitudinii consumatorului faţă de marcă şi de intenţiile de achiziţie, dar nu asupra atitudinii faţă de reclamă. De asemenea, studiul a identificat prezenţa unui efect de interacţiune semnificativ asupra atitudinilor consumatorului.

This paper tries to integrate the two streams of advertising research dealing with sidedness and comparison in advertising appeals respectively. Using a two by two experimental design the effect of comparison and message sidedness in an advertising appeal was studied on student respondents. The data was analysed using MANOVA. The results suggested that both sidedness and comparison had significant impact on consumer attitude towards the brand and purchase intention but not on attitude towards the ad. The study also found the presence of a significant interaction effect on the consumer attitudes.
Autor(i):Rajdeep CHAKRABORTI, Subhadip ROY
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2780
2. Validarea RECOVSAT în contextul Indian / Validating the RECOVSAT in the Indian Context
Rezumat:Acest document încearcă să valideze scala RECOVSAT , dezvoltată de Boshoff (1999). Bazat pe un studiu primar condus în şi prin preajma Hyderabadului pe un eşantion de 205 subiecţi, studiul a folosit scala pentru a-i verifica validitatea. Rezultatele au sugerat prezenţa unor dimensiuni diferite în service recovery în contextul indian. Scala a fost redusă la treisprezece elemente cu şase dimensiuni. Astfel, studiul prezintă oportunităţi pentru noi investigaţii în service recovery .

This paper tries to validate the RECOVSAT scale developed by Boshoff (1999). Based on the primary survey conducted in and around Hyderabad with the sample size of 205, the study used the scale to check its validity. The results suggested the presence of different dimensions of service recovery in the Indian context. The scale was reduced to thirteen items with six underlying dimensions. Thus, the study opens up opportunities for further investigation in service recovery.
Autor(i):Subhadip ROY, Sunny BOSE
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2790
3. Cum sunt folosite celebrităţile în reclamele print şi TV: situaţia Indiei / How Celebrities are used in Print and Television Ads: The Case of India
Rezumat:Industria explozivă a publicităţii în India a cunoscut un avânt al folosirii celebrităţilor în diferite categorii de produse în ultimii cinci ani. Astăzi, mai mult de 60% din reclamele indiene folosesc celebrităţi. Acest articol face parte dintr-un proiect care analizează folosirea celebrităţilor şi conţine analiza a 840 reclame print din 1996-2007 şi 558 reclame televizate din 1996-2007 spre a afla natura portretizării celebrităţilor în reclame şi relaţia cu produsul promovat. Studiul a folosit cele patru modalităţi găsite de McCracken (1989) – explicit, implicit, imperativ şi co-prezent – pentru a categorisi reclamele în care o celebritate este prezentă. S-au folosit mai multe instrumente de măsurare, cantitative şi calitative, pentru a analiza datele. Studiul a relevat că s-a folosit modul imperativ în cazul reclamelor print şi modul implicit în cazul publicităţii televizate în care apar celebrităţi.

The booming advertising industry in India has seen a spurt of celebrity endorsements across product categories in the last five years. Today, more than 60% of Indian advertisements use celebrity endorsements. This paper, part of a project looking at celebrity endorsements, content analyzed 840 print ads from 1996-2007 and 558 television advertisements from 1996-2007 to find out the nature of celebrity portrayal in the ad and its relationship with the product advertised. The study used McCracken’s (1989) four modes—explicit, implicit, imperative and co-present—to categorize advertisements in which a celebrity is present in the advertisement. A mix of qualitative and quantitative tools was used to analyze the data. The study found that the imperative mode was used for print advertisements containing celebrities and the implicit mode was used for television advertisement.
Autor(i):Subhadip ROY, Jain VARSHA, Daswani AARZOO, Sudha MARI
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2793

Contul meu Rosetti