|   |   | 

Simona BAKUTYTE

1. Orientarea valorii: motoarele valorii acţionarilor în marketingul bazat pe valoare / Value orientation: shareholders’ value drivers in value-based marketing
Rezumat:Studiul analizează valoarea acţionarilor din perspectiva marketingului. Abordarea valorii acţionarilor a fost inventată cu intenţia de a controla munca managerilor de top şi, treptat, procesul creării valorii, incluzând acţionarii, devenind scopul principal al afacerilor. Crearea unei asemenea schimbări necesită evaluări ale strategiilor de marketing şi dovedirea contribuţiei lor la crearea valorii acţionarilor. Abordarea tradiţională că rezultatele superioare ale unei producţii de piaţă vor fi transferate în profituri nu mai este de actualitate. Scopul de cercetare globală al studiului este de a investiga importanţa şi rolul acţionarilor în procesul creării valorii în companie din perspectiva marketingului bazat pe valoare.

The paper analyses the shareholders’ value approach from the marketing perspective. The shareholders’ value approach was coined with the intention to control the work of top managers and, gradually, the value creation process, incorporating shareholders, became the main purpose of business operations. Such a change created a necessity to valuate marketing strategies and prove their contribution to the creation of shareholders’ value. The traditional approach is that superior product-market results will automatically be transferred into profits is not effective and trusted anymore. The overall research goal of the paper is to investigate the importance and role of shareholders in the value creating process in a company from the value-based marketing perspective.
Autor(i):Dainora GRUNDEY, Simona BAKUTYTE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2781

Contul meu Rosetti