|   |   | 

Abhigyan SARKAR

1. Valoarea cumpărăturilor percepută de către consumatori pe piaţa telefoanelor mobile şi a laptopurilor din India / Consumers’ Perceived Shopping Values in Mobile phone & Laptop Computer Market in India
Rezumat:Studiul prezent are în vedere două perspective din care un cumpărător individual poate percepe orice cumpărătură: acestea sunt perspective utilitare şi hedoniste. Studiul de faţă a examinat aceste dimensiuni ale valorii în cazul cumpărării a două produse: laptopurile şi telefoanele mobile. În cazului laptop-ului, în mod clar se evidenţiază două structuri componente (utilitare şi hedoniste). Dar în cazul telefonului mobil, s-au observat trei structuri componente (utilitare, hedoniste şi valorile cumpărăturilor sociale), ceea ce ne îndreaptă atenţia către o altă dimensiune unică a valorii, numită socială.

The present study deals with two perspectives from which an individual buyer can perceive any shopping: they are utilitarian and hedonic perspectives. Present study has examined these perceived value dimensions in case of buying of two products: laptop computers and mobile phones. In case of laptop, clearly two factor structures (utilitarian and hedonic) emerged. But in case of mobile phone, three factor structures (utilitarian, hedonic and social shopping values) were obtained, which draws our attention towards another unique perceived value dimension, named as social.
Autor(i):Abhigyan SARKAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2783

Contul meu Rosetti