|   |   | 

Cristina GHERMAN

1. Evoluţia marketingului direct în contextul integrării României în Uniunea Europeană / The direct marketing evolution in the context of Romania’s EU integration
Rezumat:În prezent, una dintre cele mai importante caracteristici ale marketingului este aceea că devine tot mai interactiv. „Conversaţia” cu clientul evidenţiază nevoile unei pieţe sofisticate şi de perspectivă în care acesta se aşteaptă ca vocea să-i fie auzită. Nu există un model perfect pentru a realiza acest lucru, dar cele mai eficiente modele derivă din marketingul direct. Astfel , marketingul direct poate fi considerat drept un răspuns la una dintre cele mai noi nevoi ale consumatorilor, aceea de a fi in formaţi.

Currently, one of the most important features of marketing is that it becomes more interactive. The „conversation” with clients reflects the needs of a sophisticated market with great perspectives where they expect their voice to be heard. There is no perfect model to do this, but the most efficient models are derived from direct marketing. Direct marketing is thus a response to one of the newest consumer needs, that of being informed.
Autor(i):Cristina GHERMAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2784

Contul meu Rosetti