|   |   | 

Pradeep KRISHNATRAY

1. Segmentarea utilizatorilor de Internet pe baza variabilelor de comportament / Segmentation of Internet Users Based on Psychological and Behavioral Variables
Rezumat:Mai multe studii asupra teoriei Folosire-Beneficiu (F&B) furnizează baza înţelegerii motivaţiilor pentru folosirea mijloacelor tradiţionale de mass media, cum ar fi televizorul şi radioul. Cercetările F&B asupra Internetului tind să se bazeze pe studii asupra mediei tradiţionale. Această lucrare presupune că Internetul este un mediu unic şi oferă un set de beneficii diferit faţă de cel oferit de mass media tradiţională. Astfel, acest studiu caută să indentifice în primul rând motivaţiile folosirii Internetului si apoi, structura exactă a beneficiilor. În plus, el segmentează utilizatorii de Internet pe baza dimensiunilor beneficiilor derivate şi a modului de folosire. Acest studiu a identificat o structură de şase factori ai beneficiilor. A identificat două segmente între respondenţi. Articolul se încheie cu partea de concluzii şi discuţii, acolo unde sunt discutate implicaţiile teoretice şi manageriale, alături de limitările şi viitoarele domenii de aplicare ale studiului.

Several Uses and Gratification (U&G) studies provide bases for understanding motivations for the uses of traditional mass media such as television and radio. U&G research on internet has tended to rely on studies of such traditional media. This paper assumes that internet is a unique medium and offers a set of gratifications different from those offered by traditional mass media. This study, therefore, sought to first identify motivations for using the Internet and then extract the structure of gratifications. In addition, it segementated the internet users based on derived gratification dimensions and their usage pattern. The study identified a six-factor gratification structure. It identified two segments among the respondents. The article concludes with the conclusions and discussion part where theoretical and managerial implications are discussed along with the limitations and future scope of the study.
Autor(i):Subhash JHA, Pradeep KRISHNATRAY
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2787

Contul meu Rosetti