|   |   | 

Srividya RAGHAVAN

1. O examinare empirică a factorilor care influenţează deciziile de dispunere a consumatorilor / An Empirical Examination of Factors that Influence Disposition Decisions of Consumers
Rezumat:Puţină literatură despre consumator furnizează taxonomia şi procesul deciziilor de dispunere precum şi diverşi factori care influenţează luarea de decizii. În ciuda referinţelor legate de factorii situaţionali, personali sau care au legătură cu subiectul şi a influenţei lor asupra deciziilor de dispunere, aceşti factori au fost studiaţi independent. Folosind tehnologii depăşite şi produse disfuncţionale pentru a alcătui contextul în care deciziile de dispunere au loc, acest studiu examinează trei decizii principale de dispunere: păstrarea produsului, debarasarea permanentă de el şi debarasarea temporară, pentru trei categorii diferite de produs, folosind ANCOVA (analiza de covarianţă). Acest studiu a arătat impactul important a acestor trei variabile pentru fiecare decizie de dispunere.

Limited literature on consumer disposition provides disposition decision taxonomy and process as well as few varied factors that influence the decision making. Despite references to situational, personal as well as object related factors and their influence on disposition decisions, these factors have been studied independently. Using technological obsolescence and product dysfunction as contexts in which disposition decisions are taken, this study examines three main disposition decisions: keeping the product, getting rid of it permanently and getting rid of it temporarily, for three different product categories using ANCOVA. This study showed significant impact of several of these variables for each disposition decision.
Autor(i):Rajdeep CHAKRABORTI, Srividya RAGHAVAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2788

Contul meu Rosetti