|   |   | 

Sunny BOSE

1. Validarea RECOVSAT în contextul Indian / Validating the RECOVSAT in the Indian Context
Rezumat:Acest document încearcă să valideze scala RECOVSAT , dezvoltată de Boshoff (1999). Bazat pe un studiu primar condus în şi prin preajma Hyderabadului pe un eşantion de 205 subiecţi, studiul a folosit scala pentru a-i verifica validitatea. Rezultatele au sugerat prezenţa unor dimensiuni diferite în service recovery în contextul indian. Scala a fost redusă la treisprezece elemente cu şase dimensiuni. Astfel, studiul prezintă oportunităţi pentru noi investigaţii în service recovery .

This paper tries to validate the RECOVSAT scale developed by Boshoff (1999). Based on the primary survey conducted in and around Hyderabad with the sample size of 205, the study used the scale to check its validity. The results suggested the presence of different dimensions of service recovery in the Indian context. The scale was reduced to thirteen items with six underlying dimensions. Thus, the study opens up opportunities for further investigation in service recovery.
Autor(i):Subhadip ROY, Sunny BOSE
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2790

Contul meu Rosetti