|   |   | 

Pradhan SUDEEPTA

1. Impactul programelor de fidelizare a clientului asupra fidelizării şi satisfacţiei clientului / Impact of customer loyalty programs on customer satisfaction and loyalty
Rezumat:Literatura aparţinând domeniului marketing vorbeşte abundent despre aspectele comportamentale ale clientului în termenii satisfacţiei şi fidelizării acestuia. Această cercetare a fost întreprinsă pentru sectorul de retail, pentru domeniul vestimentar cu unicul scop de a stabili o relaţie între cardurile de fidelitate şi impactul lor asupra fidelizării şi satisfacţiei clientului. În mod prudent, ar trebui să existe o relaţie pozitivă între folosirea cardurilor de fidelitate şi loialitatea către magazin. Totuşi, acest studiu a arătat rezultate întru totul diferite. S-a descoperit că nivelurile satisfacţiei şi fidelităţii au fost la fel, indiferent dacă a fost vorba despre clienţi care foloseau sau nu carduri de fidelitate. Această inferenţă semnifică fapul că este posibil să existe alţi câţiva factori care determină fidelizarea clienţilor, alţii decât cardurile de fidelizare.

Marketing literature talks abundantly about the behavioural aspects of the consumer in terms of his satisfaction and loyalty. This research was undertaken in the apparel retail sector with the sole purpose of establishing a relationship between loyalty cards and its impact on customer satisfaction as well as loyalty. Prudently, there should be a positive relation between usage of loyalty cards and loyalty towards the store. This study however showed different results altogether. It was found that satisfaction and loyalty levels were same irrespective of customers using a loyalty card or not using a loyalty card. This inference signifies that there may be certain other factors which determine the loyalty of the customer other than loyalty cards.
Autor(i):Pradhan SUDEEPTA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2791

Contul meu Rosetti