|   |   | 

Daswani AARZOO

1. Cum sunt folosite celebrităţile în reclamele print şi TV: situaţia Indiei / How Celebrities are used in Print and Television Ads: The Case of India
Rezumat:Industria explozivă a publicităţii în India a cunoscut un avânt al folosirii celebrităţilor în diferite categorii de produse în ultimii cinci ani. Astăzi, mai mult de 60% din reclamele indiene folosesc celebrităţi. Acest articol face parte dintr-un proiect care analizează folosirea celebrităţilor şi conţine analiza a 840 reclame print din 1996-2007 şi 558 reclame televizate din 1996-2007 spre a afla natura portretizării celebrităţilor în reclame şi relaţia cu produsul promovat. Studiul a folosit cele patru modalităţi găsite de McCracken (1989) – explicit, implicit, imperativ şi co-prezent – pentru a categorisi reclamele în care o celebritate este prezentă. S-au folosit mai multe instrumente de măsurare, cantitative şi calitative, pentru a analiza datele. Studiul a relevat că s-a folosit modul imperativ în cazul reclamelor print şi modul implicit în cazul publicităţii televizate în care apar celebrităţi.

The booming advertising industry in India has seen a spurt of celebrity endorsements across product categories in the last five years. Today, more than 60% of Indian advertisements use celebrity endorsements. This paper, part of a project looking at celebrity endorsements, content analyzed 840 print ads from 1996-2007 and 558 television advertisements from 1996-2007 to find out the nature of celebrity portrayal in the ad and its relationship with the product advertised. The study used McCracken’s (1989) four modes—explicit, implicit, imperative and co-present—to categorize advertisements in which a celebrity is present in the advertisement. A mix of qualitative and quantitative tools was used to analyze the data. The study found that the imperative mode was used for print advertisements containing celebrities and the implicit mode was used for television advertisement.
Autor(i):Subhadip ROY, Jain VARSHA, Daswani AARZOO, Sudha MARI
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2793

Contul meu Rosetti