|   |   | 

Anand Mishra ANUBHAV

1. Stilurile consumatorilor de a lua decizii şi consumatorii tineri-adulţi: o explorare indiană / Consumer decision-making styles and young-adult consumers: an indian exploration
Rezumat:Prezentul studiu a încercat să stabilească stilurile de a lua decizii în rândul consumatorilor tineri-adulţi pentru a pune la dispoziţie informaţii marketerilor interesaţi de profilul decizional al consumatorilor, ajutându-i astfel să îşi canalizeze eficient eforturile în marketing. Studiul s-a folosit de inventarul stilurilor consumatorului al lui Sproles şi Kendall (1986) – CSI pe un eşantion de 425 tineri-adulţi indieni şi a încercat să examineze generalitatea scalei. S-a efectuat analiza factorilor. Studiul a confirmat aplicabilitatea caracteristicilor originale ale SUA, ca şi două noi aspecte. Mai mult decât atât, similarităţile şi diferenţele între culturi diferite au fost discutate şi implicaţiile acestora.

The present study has tried to ascertain the decision-making styles of young-adult consumers so as to provide information to marketers interested in the decision-making profile of consumers and thus enabling them to build their marketing efforts accordingly. The research has made use of Sproles and Kendall’s (1986) consumer styles inventory (CSI) on a sample of 425 young-adult Indian consumers and has attempted to examine the generalisability of the scale. Factor analysis has been employed. The study has confirmed the applicability of the original US characteristics as well as two new traits. Furthermore, similarities and differences between different cultures have been discussed and implications have been proffered.
Autor(i):Anand Mishra ANUBHAV
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2794

Contul meu Rosetti