|   |   | 

Daniel KYSILKA

1. Modelul strategic al mixului de marketing calitativ. Fundamente teoretice şi metodologice / The Strategic Model of Qualitative Marketing Mix. Theoretical and methodological basis
Rezumat:Modelul strategic al mixului de marketing calitativ, este un model normativ şi de optimizare care permite, în urma aplicării sale, o exploatare maximă a potenţialului componentelor mixului, în scopul obţinerii unui mix de marketing bazat pe calitate şi care să asigure atingerea obiectivelor financiare ale firmei, în baza satisfacerii superioare a nevoilor şi dorinţelor clienţilor. Acesta va avea o funcţie de organizare dar şi una euristică, în cadrul organizaţiei în care se implementează.

Modelul strategic al mixului de marketing calitativ, este un model normativ şi de optimizare care permite, în urma aplicării sale, o exploatare maximă a potenţialului componentelor mixului, în scopul obţinerii unui mix de marketing bazat pe calitate şi care să asigure atingerea obiectivelor financiare ale firmei, în baza satisfacerii superioare a nevoilor şi dorinţelor clienţilor. Acesta va avea o funcţie de organizare dar şi una euristică, în cadrul organizaţiei în care se implementează.
Autor(i):Daniel KYSILKA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2796

Contul meu Rosetti