|   |   | 

Ştefan Claudiu CĂESCU

1. Marketingul strategic – rezultat al dezvoltării intensive a marketingului / Strategic Marketing – The Result of the Intensive Development of Marketing
Rezumat:Marketingul este un proces managerial prin care organizaţiile, grupurile sau indivizii obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin identificarea, oferirea, comunicarea şi livrarea de valoare către alţii. Marketingul strategic nu reprezintă doar o etapă în dezvoltarea marketingului. El reprezintă o componentă centrală a acestuia. Privită şi abordată de sine stătător această parte reprezintă un domeniu distinct, specializat al marketingului reflectându-se într-o specializare ocupaţională şi făcând obiectul unei specializări distincte în cadrul sistemelor educaţionale de învăţământ.Ca parte a marketingul aceasta s-a dezvoltat concomitent cu dezvoltarea extensivă a marketingului regăsindu-se, particularizat, în cadrul domeniilor marketingului.

Marketing is a managerial process through which the organizations, groups or individuals obtain what they need and want through the identification, offering, communication and delivery of value for others. The strategic marketing is not only a phase in marketing development. It is a central component of it. Regarded and approached independently, this part is a distinct specialized field of marketing reflected in occupational specialization and subject to a distinct specialization within the educational systems. As part of marketing, it has developed along with the extensive marketing development and is particularly found within the marketing fields.
Autor(i):Ştefan Claudiu CĂESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2011 [Volume 6, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2801
2. Strategii corporatiste de marketing integrat / Corporate Strategies of Integrated Marketing
Rezumat:Managementul corporatist include în ansamblul său metodologic o serie de instrumente specifice care fac obiectul managementului strategic. Ele sunt rezultatul evoluţiei conceptului de management şi au ca element central strategia, considerată, pe bună dreptate un instrument esenţial al managementului modern. La nivelul organizaţional superior strategiile corporatiste care sunt adoptate sunt cele specifice portofoliului de afaceri, strategiile avantajului competitiv, strategiile de dezvoltare a afacerii, strategiile de marcă şi strategiile responsabilităţii sociale.

Corporate management includes in its whole methodology a series of specific instruments that are subject to strategic management. They are the result of the evolution of the concept of management and have as central element the strategy considered rightly as an essential tool of modern management. At higher organizational level the corporate strategies adopted are specific to the business portfolio, competitive advantage strategies, business development strategies, brand strategies and corporate social responsibility strategies.
Autor(i):Ştefan Claudiu CĂESCU, Mara Gabriela PLOEŞTEANU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2011 [Volume 6, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2811
3. Lanţul logistic, o abordare din perspectiva marketingului strategic
Autor(i):Ionel DUMITRU, Ştefan Claudiu CĂESCU
Publicat în:Amfiteatru economic 33/2013 [Volume 8, Issue 33]
Cod citare:4676
4. Blink Marketing: despre secundele dinaintea cumpărării unui produs // Blink Marketing: Managing the seconds before buying a product
Rezumat:Articolul de față adresează întrebarea: ce se întâmplă în cele cateva secunde dinaintea cumpărării unui produs sau serviciu? din perspectiva comportamentuluui uman și a influenţei exercitate de informațiile anterioare, de recomandările, cercetările proprii sau orice alte date. Companiile urmăresc să își administreze și să își conducă afacerile profitabil, investesc în campanii de marketing şi alocă resurse pentru a fi capabile să înţeleagă cum să atragă mai mulţi clienţi care să plăteascăi pentru produsele și serviciile lor. Din această perspectivă, companiile depun eforturi susținute în timp, astfel încât în momentul cumpărării clienții să spună da şi să plătească. Pe de altă parte, cercetările arată că în orice aspect legat de vieţile oamenilor sunt doar câteva secunde care "le spun" ce să facă, care le transmit o emoție și un sentiment de îmi place sau nu un produs sau serviciu nou. Acest articol arată interconexiunea între acest tip de comportament de cumparare şi momentul în care se face o achiziţie.


The article aims at challenging the question of what is happening in the very seconds before making a purchase? (or not) through the perspective of people behavior and previous influence of information, image, recommendations, own research or any other. Companies manage the business, invest in marketing campaigns and allocate resources for being able to understand how to attract more customers who at the end will pay for their products and/or services. From this perspective companies put a lot of effort during time so that at the moment of purchase the customer says yes and spends the money. On the other hand researches show that in any aspect of people’s lives there are just a few seconds that “tell” them what to do, a like or unlike over a new. This article is showing the interconnection between this type of behavior and the moment of making a purchase.
Autor(i):Ştefan Claudiu CĂESCU, Ramona GROAPĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5802
5. Marketing de marcă pentru generații diferite: De ce spun clienții da? // Brand marketing upon generations: the why of who reacts with yes?
Rezumat:Această lucrare abordează din puncte de vedere diferite o întrebare cheie cu privire la atitudinea clienților și luarea deciziilor de cumpărare din perspectiva diferitelor generaţii: care este cheia în vanzare și ce determină clienții să cumpere? Cercetările au evidenţiat că, în timp, lucrurile evoluează pentru ca afacerile să ramană profitabile: coada la cumparaturi s-a mutat de la clienţi la companii. Ce este diferit acum când companiile stau la rând și concurează pentru clienţi față de perioadele când clienţii au fost cei care stăteau la coadă pentru anumite companii şi bunurile/ serviciile lor? Ce aduce nou acest material este ideea de interconexiune între decizia clienților de cumpărare și generația căreia îi apartin. Cum abordează strategiile de marketing și campaniile de vanzare aceste puncte și cum adresează ele varietatea clienţilor lor? Care clienți spun da și la ce? Mai mult decât înainte, companiile depun eforturi pentru a se poziționa diferit şi a atrage clientii catre ele, într-un mediu extrem de dinamic și care nu permite vreo garanţie pentru un succes stabil. Este inovația o caracteristică a noii generaţii? Succese recente ale unor companii sugerează că abilitatea de a reuși să se conecteze intr-un mod dinamic cu o varietate de clienți și pieţe noi, împreună cu capacitatea de a menține si crește relațiile cu clientii stabili, loiali, rămân ingrediente ale performanței.


This paper work looks from different points of view at a challenging question regarding customers’ attitude and buying decision making through the perspective of generational model: what are the selling arguments? Researches reveal that over time it has been a switch for staying in line: from customers to companies. What is different now when companies stay in line for customers from times when customers were staying in line for companies and their goods/ services? What is being revealed by this article is the approach to the buying decision as interconnected with the type of customer and its’ generation. How do marketing strategies and campaigns care about the variety of their customers? Who reacts with a yes on what? More than before companies strive to be different and attract the line to them yet the highly dynamic environment allows no guarantee of any sort of stable success. Is it innovation a characteristic of new generation? Current successes show that being able to connect with the variety of new markets yet staying focused on old customers drive performance.
Autor(i):Ştefan Claudiu CĂESCU, Ramona GROAPĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5973
6. Tânărul consumator de sport – face sport sau doar se uită? // The young sport consumer: doing or watching sports?
Rezumat:Una din cele mai importante probleme ale secolului este sedentarismul, cu atât mai mult dacă este vorba de generația tânără. Aceasta tinde să migreze de la o formă activă de implicare în sport la una pasivă, urmărind evenimentele sportive în calitate de spectator sau telespectator. Acest articol prezintă rezultatele unei cercetări cantitative a comportamentului tânărului consumator de sport, pentru a identifica sporturile ce se bucură încă de atractivitate în rândul tinerilor şi cum se implică aceştia – jucând sau, mai degrabă, urmărind de pe margine. Rezultatele cercetării pot sta la baza unei strategii de promovare a unei vieţi active şi de reducere a sedentarismului.
 
 
One of the most important issue nowadays concerns sedentarism, especially when talking about young people. They tend to migrate from an active involvement in sport activities to a passive one (as a spectator or a TV viewer). This paper presents the results of a quantitative research regarding youth sport behaviour, in order to identify which are the sports that are still appealing for young people and how do they commit to this activity – playing or rather watching from the sidelines. These results can be used in a marketing campaign promoting an active life and reducing sedentarism. 
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU, Ştefan Claudiu CĂESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6795

Contul meu Rosetti