|   |   | 

Mara Gabriela PLOEŞTEANU

1. Strategii corporatiste de marketing integrat / Corporate Strategies of Integrated Marketing
Rezumat:Managementul corporatist include în ansamblul său metodologic o serie de instrumente specifice care fac obiectul managementului strategic. Ele sunt rezultatul evoluţiei conceptului de management şi au ca element central strategia, considerată, pe bună dreptate un instrument esenţial al managementului modern. La nivelul organizaţional superior strategiile corporatiste care sunt adoptate sunt cele specifice portofoliului de afaceri, strategiile avantajului competitiv, strategiile de dezvoltare a afacerii, strategiile de marcă şi strategiile responsabilităţii sociale.

Corporate management includes in its whole methodology a series of specific instruments that are subject to strategic management. They are the result of the evolution of the concept of management and have as central element the strategy considered rightly as an essential tool of modern management. At higher organizational level the corporate strategies adopted are specific to the business portfolio, competitive advantage strategies, business development strategies, brand strategies and corporate social responsibility strategies.
Autor(i):Ştefan Claudiu CĂESCU, Mara Gabriela PLOEŞTEANU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2011 [Volume 6, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2811

Contul meu Rosetti