|   |   | 

Mihai ŢICHINDELEAN

1. Măsurarea dependenţei efectelor psihologice şi comportamentale în cadrul analizei lanţului valorii / Measuring the dependence of psychological and behavioural effects within the value chain analysis
Rezumat:Scopul acestei lucrări este de a conceptualiza noua paradigmă a marketingului din punctul de vedere al teoriei lanţului valorii. Lucrarea este structurată în două părţi; prima parte conţine elementele paradigmei marketingului relaţional şi structura lanţului valorii ca şi concept definitoriu al marketingului relaţional. Lanţul valorii poate fi considerat un sistem cibernetic în cadrul căruia atât intrările, cât şi ieşirile sunt cunoscute sau observabile de către companie. În a doua parte a lucrării, autorii încearcă să măsoare o variabilă psihologică (satisfacţia) şi modul în care aceasta influenţează comportamentul consumatorului de produse şi servicii specifice companiilor distribuitoare de carburant, la nivelul oraşului Sibiu, România.

The aim of this paper is to conceptualize the new paradigm of relationship marketing from the value chain theory perspective. The paper is structured in two parts; the first part contains the components of the relationship marketing paradigm, but also the value chain structure, as a defining concept of relationship marketing. The value chain can be regarded as a cybernetic system in which both inputs and outputs are known or visible to the company. In the second part of this paper, the authors attempt to measure a psychological variable (satisfaction) and how it influences consumer behavior for fuel-related products, across the city of Sibiu, Romania.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Mihai ŢICHINDELEAN, Simona VINEREAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2012 [Volume 7, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2821
2. Cercetarea valorii percepute a consumatorilor – contextul unei librării // Researching Consumer’s Perceived Value – a Bookstore Context
Rezumat:Scopul prezentului articol este de a determina corelația din valoarea percepută a clienților față de oferta unei librării și loialitatea acestora față de librăria în cauză. Autorii au structurat articolul în două părți, după cum urmează: prima parte revizuiește literatura de specialitate cu privire la valoarea percepută a clienților, în timp ce a doua parte conține o cercetare directă, bazată pe sondaj ce rezultă în date necesare îndeplinirii obiectivului articolului.
 
 
The purpose of the present paper is to identify the correlation between the clients’ perceived value of a bookstore’s offering and their loyalty towards the company. The authors have structured the paper in two parts: the first part reviews the specific literature regarding the client’s perceived value, while the second part contains a direct research, survey-based, which results in data needed to achieve the article’s purpose. 
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Mihai ŢICHINDELEAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7639

Contul meu Rosetti