|   |   | 

Simona VINEREAN

1. Măsurarea dependenţei efectelor psihologice şi comportamentale în cadrul analizei lanţului valorii / Measuring the dependence of psychological and behavioural effects within the value chain analysis
Rezumat:Scopul acestei lucrări este de a conceptualiza noua paradigmă a marketingului din punctul de vedere al teoriei lanţului valorii. Lucrarea este structurată în două părţi; prima parte conţine elementele paradigmei marketingului relaţional şi structura lanţului valorii ca şi concept definitoriu al marketingului relaţional. Lanţul valorii poate fi considerat un sistem cibernetic în cadrul căruia atât intrările, cât şi ieşirile sunt cunoscute sau observabile de către companie. În a doua parte a lucrării, autorii încearcă să măsoare o variabilă psihologică (satisfacţia) şi modul în care aceasta influenţează comportamentul consumatorului de produse şi servicii specifice companiilor distribuitoare de carburant, la nivelul oraşului Sibiu, România.

The aim of this paper is to conceptualize the new paradigm of relationship marketing from the value chain theory perspective. The paper is structured in two parts; the first part contains the components of the relationship marketing paradigm, but also the value chain structure, as a defining concept of relationship marketing. The value chain can be regarded as a cybernetic system in which both inputs and outputs are known or visible to the company. In the second part of this paper, the authors attempt to measure a psychological variable (satisfaction) and how it influences consumer behavior for fuel-related products, across the city of Sibiu, Romania.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Mihai ŢICHINDELEAN, Simona VINEREAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2012 [Volume 7, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2821

Contul meu Rosetti