|   |   | 

Ramona POP (BANDI)

1. Atitudinile, opiniile şi comportamentele managerilor IMM-urilor din judeţul Covasna privind activităţile de marketing concepute şi realizate de firmă / Attitudes, opinions and behaviors of managers of SMEs in the county of Covasna on marketing activities developed by the company
Rezumat:Rezultatele cercetării cantitative de marketing au scos în evidenţă faptul că managerii IMM-urilor din judeţul Covasna consideră, că în condiţiile economiei de piaţă este necesar, ca să-şi desfăşoare activitatea conform principiilor marketingului. De asemenea managerii IMM-urilor afirmă, că prin intermediul instrumentelor de marketing, reuşesc să facă faţă concurenţei din ce în ce mai puternice de pe piaţă.

The results of quantitative marketing research have revealed that SMEs' managers in Covasna consider that in a market economy it is necessary to conduct its business acording to marketing principles. The SMEs' managers also say that through marketing tools they manage to cope with the more and more increasing competition on the market.
Autor(i):Ramona POP (BANDI)
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2012 [Volume 7, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2827
2. IMM-urile româneşti afectate de concurenţa produselor importate, respectiv măsurile întreprinse în vederea sprijinirii lor pe piaţă / Romanian SMEs affected by the competition of imported products, i.e measures taken for their support on the market
Rezumat:IMM-urile româneşti au fost afectate de importurile masive de produse din diverse ramuri, în sensul că produsele importate erau la un preţ uşor mai mic. Ţinând cont şi de puterea de cumpărare care era scăzută, populaţia se orienta spre produsele ieftine fără a reflecta asupra unui raport calitate preţ. Ca şi oportunitate a IMM-urilor româneşti în aceste condiţii au fost, fondurile structurale care au fost accesate doar de o mică parte a IMM-urilor româneşti şi respectiv exporturile.

Romanian SMEs have been affected by massive imports of products from different branches, meaning that imported products were priced slightly lower. Taking into account the purchasing power that was low, people turned to cheaper products without reflecting on a relation between quality and price. In these conditions, as an opportunity of Romanian SMEs were the structural funds which have been accessed only by a minority of Romanian SMEs, including exports.
Autor(i):Ramona POP (BANDI)
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2012 [Volume 7, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2833

Contul meu Rosetti