|   |   | 

Gheorghe ORZAN

1. Impactul utilizării rețelelor de socializare asupra creșterii performanței producătorilor din industria textilă / Impact of Online Social Media on Increased Textile Manufacturers Performance
Rezumat:În lucrarea de față, autorii descriu importanța promovării articolelor vestimentare prin intermediul rețelelor de socializare. În acest sens, sunt realizate două cercetări: o cercetare calitativă asupra mijloacelor de promovare utilizate actual de către producătorii din industria textilă și o cercetarea cantitativă privind importanța rețelelor de socializare în creșterea performanței acestora pe piață. Rezultatele arată că, în condițiile unei economii europene în schimbare, mediul online și implicit, rețelele de socializare, pot contribui nu doar la îmbunătățirea percepției consumatorului asupra calității produselor textile de pe piața autohtonă, cât și la creșterea vânzărilor directe ale producătorilor din industria textilă.

In this paper, the authors describe the importance of promoting textile products through online social networks. In this respect, two researches are carried out: an exploratory research describing the current promoting methods used by textiles manufacturers and a quantitative research emphasizing the importance of online social networks in improving their market performance. Results indicate that, in an ever-changing European economy, the online environment, and therefore, the social networks, can contribute not only to improving consumer's perception about the quality of textile products on the domestic market but also to increasing manufactures’ direct sales in the textile industry.
Autor(i):Mihai ORZAN, Gheorghe ORZAN, Corina ŞERBAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3006
2. Model conceptual al satisfacției consumatorilor privind serviciile turistice balneare / Conceptual Model of Consumer Satisfaction in Balneary Touristic Services
Rezumat:Turismul balnear reprezintă una dintre cele mai importante forme de turism existente în România. Încă din antichitate se făceau eforturi uriașe pentru ca aceste zone să fie dezvoltate astfel încât să atragă un număr cât mai mare de turiști. România are un potențial balnear remarcabil ce merită a fi valorificat în următorii ani. Stațiunea Amara face parte din categoria stațiunilor balneare cu un potențial turistic remarcabil. De-a lungul timpului la nivelul acestei destinații au fost derulate o serie de cercetări care au avut ca scop identificarea principalelor elemente care contribuie la creșterea nivelului de satisfacție al turiștilor. Rezultatele obținute în urma studiilor întreprinse au condus la implementarea unui plan strategic de dezvoltare care a urmărit atât îmbunătățirea condițiilor de confort, a procedurilor realizate precum și a serviciilor prestate în unitățile special amenajate. Lucrarea de față vine în sprijinul acestui demers, urmărind dezvoltarea unui model de analiză al satisfacției care să identifice principalii factori de influență care contribuie la creșterea gradului de mulțumire al turiștilor.
 
Balneary tourism is one of the most important forms of tourism in our country. Since ancient times, tremendous efforts were made for these areas to be developed in order to attract a large number of tourists. Romania has a remarkable spa potential, worth to be exploited in the coming years. Amara’s  spa resorts are part of that remarkable tourism potential. For some time in this destination were conducted a series of research aiming to identify the main elements contributing to higher levels of satisfaction for tourists. The results of studies led to the implementation of a strategic development plan aimed at improving comfort conditions, procedures performed and services rendered in specially equipped units. This paper supports this approach, aimed at developing a model of satisfaction analysis to identify the main influence factors which contribute to the satisfaction of tourists.
Autor(i):Gheorghe ORZAN, Anamaria Cătălina RADU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3185
3. Semnificaţia mesajelor comunicaţionele difuzate prin intermediul Blogosferei
Autor(i):Gheorghe ORZAN, Irina IOSUB
Publicat în:Revista de Marketing Online 1/2012 [Volume 7, Issue 1]
Cod citare:4663

Contul meu Rosetti