|   |   | 

Corina ŞERBAN

1. Impactul utilizării rețelelor de socializare asupra creșterii performanței producătorilor din industria textilă / Impact of Online Social Media on Increased Textile Manufacturers Performance
Rezumat:În lucrarea de față, autorii descriu importanța promovării articolelor vestimentare prin intermediul rețelelor de socializare. În acest sens, sunt realizate două cercetări: o cercetare calitativă asupra mijloacelor de promovare utilizate actual de către producătorii din industria textilă și o cercetarea cantitativă privind importanța rețelelor de socializare în creșterea performanței acestora pe piață. Rezultatele arată că, în condițiile unei economii europene în schimbare, mediul online și implicit, rețelele de socializare, pot contribui nu doar la îmbunătățirea percepției consumatorului asupra calității produselor textile de pe piața autohtonă, cât și la creșterea vânzărilor directe ale producătorilor din industria textilă.

In this paper, the authors describe the importance of promoting textile products through online social networks. In this respect, two researches are carried out: an exploratory research describing the current promoting methods used by textiles manufacturers and a quantitative research emphasizing the importance of online social networks in improving their market performance. Results indicate that, in an ever-changing European economy, the online environment, and therefore, the social networks, can contribute not only to improving consumer's perception about the quality of textile products on the domestic market but also to increasing manufactures’ direct sales in the textile industry.
Autor(i):Mihai ORZAN, Gheorghe ORZAN, Corina ŞERBAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3006
2. Impactul mediului online asupra programelor de prevenire a abandonului şcolar: Un studiu privind problema educaţiei în familiile din România
Autor(i):Corina ŞERBAN
Publicat în:Revista de Marketing Online 1/2012 [Volume 7, Issue 1]
Cod citare:4661
3. Evaluarea caracteristicilor tehnice şi estetice în alegerea Ultrabook-urilor
Autor(i):Corina ŞERBAN
Publicat în:Revista de Marketing Online 1/2012 [Volume 7, Issue 1]
Cod citare:4664

Contul meu Rosetti