|   |   | 

Alexandra TĂLPĂU

1. Prezenţa brandurilor româneşti de top în online – comportament şi strategii de succes / Top Romanian Brands Online Presence – behavior and success strategies
Rezumat:În ultimele decenii a apărut şi a luat amploare un nou canal de comunicare, Internetul; acesta a adus cu sine o serie de oportunităţi pentru marketing. Lucrarea analizează aspecte privind comportamentul brandurilor în mediul online, prezentând aspecte practice privind brandul în mediul online şi comportamentul companiilor în social media. Pe baza acestei analize sunt identificate în final strategii de succes pentru companii în social media.
 
During the last decades a new channel of communication, the Internet, emerged and grew; this has brought many opportunities for marketing. This paper analyzes aspects regarding the behavior of brands in the online environment, presenting practical aspects of online brand presence and corporate behavior in social media. Based on this analysis the paper ultimately identifies successful strategies for companies in social media.
Autor(i):Alexandra TĂLPĂU, Gabriel BRĂTUCU, Timotei VIERAŞU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3181

Contul meu Rosetti