|   |   | 

Bianca Axenia BOITOR

1. Cercetări de marketing în turismul de evenimente. Studiu de caz Festivalul Olimpic al Tineretului European, Brașov 2013 / Marketing research on event tourism. Case study European Youth Olympic Festival, Brasov 2013
Rezumat:Turismul de evenimente este o arie nouă, încă neexplorată în totalitate în ceea ce privește marketingul unei destinații turistice. Pentru a observa efectele pe care le are un eveniment asupra unei destinații turistice trebuie să recurgem la cercetările de marketing, care trebuie aplicate tuturor actorilor implicați în organizarea și desfășurarea evenimentului. Articolul are ca bază cercetarea atitudinilor populației brașovene în ceea ce privește dezvoltarea turismului de evenimente în Brașov, punând accent pe Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediția februarie 2013. Această cercetare pune bazele unor strategii de promovare a destinației turistice Brașov prin intermediul acestui nou tip de turism.
 
Event tourism is a new, still not fully explored areal regarding marketing of a tourism destination. In order to observe the consequences that an event has upon a destination, we have to resort to marketing researches, due to be applied to all actors involved in the organising and the development of the event. This article is based on a research of the attitudes of the local population regarding the development of event tourism in Brasov, especially the European Youth Olympic Festival, February 2013 edition. The research points out the promoting strategies of Brasov’s tourism destination thru event tourism.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Andreea HERŢANU, Bianca Axenia BOITOR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3183
2. Software Retailers from Braşov and the Online Stores
Autor(i):Bianca Axenia BOITOR
Publicat în:Management & Marketing 2/2012 [Volume 7, Issue 2]
Cod citare:4639

Contul meu Rosetti