|   |   | 

Ion PÂRGARU

1. Opinii privind Transalpina – sursă de dezvoltare durabilă a turismului din Munţii Parâng / Opinions regarding Transalpina – source of sustainable development of the tourism from Parâng Mountains
Rezumat:Finalizată în anul 2011, Şoseaua Transalpina traversează grupa munţilor Parâng de la nord la sud, facând legătura între două zone de importanţă turistică majoră: nordul Olteniei şi Mărginimea Sibiului. Prin resursele turistice specifice zonei montane devenite accesibile turiştilor, dar şi prin alte resurse turistice, Transalpina este un produs turistic de sine-stătător, care poate deveni în scurt timp chiar o destinaţie de sine stătătoare. Studiul de faţă urmăreşte evidenţierea particularităţilor Şoselei Transalpina ca atracţie turistică / produs turistic / destinaţie turistică, precum şi a rolului său în iniţiativa antreprenorială pentru turismul local şi, prin prisma evaluării pieţei potenţiale, (respectiv a opiniilor şi preferinţelor ei), a fost desfăşurată o cercetare de marketing de tip sondaj.
 
Completed in 2011, Transalpina Road crosses the Parâng Mountains from north to south, linking two major tourism areas: Northern Oltenia and Mărginimea Sibiului. Through the specific tourism resources of the mountain area, which have become accesible to tourists, but also through other tourism resorces, Transalpina is a self-standing tourism product, on its way to become a self-standing tourism destination.The present study aims to highlighting the particularities of Transalpina Road as a tourism attraction / tourism product / tourism destination, as well as its role in the local tourism entrepreneurship initiatives; thus, through the assessment of the potential market (respectively, opinions and preferences), a marketing research – survey type has been conducted.
Autor(i):Elena MATEI, Ion PÂRGARU, Nicolae TEODORESCU, Andreea BOTOŞ, Aurelia-Felicia STĂNCIOIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3184
2. Aspecte conceptuale privind marketingul turismului balnear din România
Autor(i):Ion PÂRGARU, Andreea BOTOŞ, Aurelia-Felicia STĂNCIOIU, Codruţa-Adina BĂLTESCU
Publicat în:Economie teoretică şi aplicată 2/2013 [Volume 8, Issue 2]
Cod citare:4302
3. Comunicare integrată de marketing în turism – o analiză. Studiu de caz: Muntenia şi Oltenia
Autor(i):Mihai ORZAN, Ion PÂRGARU, Andreea BOTOŞ, Aurelia-Felicia STĂNCIOIU, Octavian ARSENE
Publicat în:Economie teoretică şi aplicată 6/2013 [Volume 8, Issue 6]
Cod citare:4335
4. Identitatea Olteniei – o abordare sistemică a universului unei destinații turistice
Autor(i):Ion PÂRGARU, Nicolae TEODORESCU, Andreea BOTOŞ, Aurelia-Felicia STĂNCIOIU, Anamaria Cătălina RADU
Publicat în:Economie teoretică şi aplicată 7/2013 [Volume 8, Issue 7]
Cod citare:4343

Contul meu Rosetti