|   |   | 

Condiţii de utilizare

Consideraţii generale

Prezentul document, denumit generic Termeni şi Condiţii, reprezintă un acord, cu titlu de contract încheiat la distanţă (în conformitate cu Legea nr. 365/2002, privind Legea comerţului electronic, modificată şi completată şi O. nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă) între Editura ROSETTI International şi dumneavoastră, beneficiar al serviciilor oferite prin intermediului acestui site, reglementând utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului.

Conţinutul şi serviciile (prezentate în secţiunea Descrierea serviciilor) vă sunt oferite condiţionat, prin acceptarea condiţiilor de utilizare descrise în prezentul acord de către dumneavoastră şi, de aceea, dacă intenţionaţi să nu respectaţi termenii şi condiţiile propuse de Editura ROSETTI International, vă rugăm nu folosiţi acest site.

Editura ROSETTI International îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment şi/sau de a întrerupe temporar sau permanent serviciile puse la dispoziţie, fără o notificare prealabilă, fără explicaţii şi fără ca dumneavoastră să puteţi pretinde despăgubiri de orice fel, de orice natură, pentru aceste motive.

De aceea, vă reamintim să citiţi periodic acest acord, deoarece compania noastră are dreptul de a revizui, modifica, adăuga sau şterge unele condiţii, în limitele legii, în orice moment, în funcţie de decizia conducerii companiei noastre.

Din momentul schimbării conţinutului, prin utilizarea în continuare a site-ului de către dumneavoastră, se înţelege acceptarea automată a modificărilor aduse.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul site-ului revistademarketing.ro, Editura ROSETTI International oferă utilizatorilor de internet posibilitatea informării asupra formatului editorial al publicaţiilor şi achiziţionării de ABONAMENTE, pentru formatul electronic. Toate serviciile sunt subiectul acestui acord.

Alte servicii ce vor fi implementate în timp în cadrul site-ului, inclusiv serviciile gratuite, sunt supuse aceloraşi condiţii.

Serviciile gratuite sunt furnizate pe principiul atât cât sunt disponibile, în limita resurselor.

Conţinutul site-ului

Toate serviciile oferite de revistademarketing.ro, pot fi utilizate numai în scopuri legale.

Utilizatorii site-ului revistademarketing.ro sunt de acord să nu ceară despăgubiri şi să nu tragă la răspundere Editura ROSETTI International pentru nicio pretenţie rezultată din utilizarea serviciilor care prejudiciază utilizatorii site-ului sau o terţă parte.

În cazul nerespectării prezentului regulament/acord, sunteţi direct răspunzător pentru încălcarea oricăror drepturi ale persoanelor, Editura ROSETTI International, fiind exonerată de orice răspundere.

Confidenţialitate

Datele cu caracter personal introduse de utilizatori în rubricile site-ului sunt confidenţiale, ele nefiind accesibile niciunei persoane fizice sau juridice, cu excepţia persoanelor fizice sau juridice desemnate contractual de către Editura ROSETTI International sau în cazul solicitării exprese, de către organe abilitate, în baza legilor în vigoare, a datelor personale ale utilizatorilor sau activităţile pe care aceştia le-au desfăşurat prin intermediul site-ului.

Informaţiile despre utilizatori pot fi folosite în scopul prestării serviciilor comandate şi a serviciilor asociate, cum ar fi:

- înregistrarea şi preluarea comenzilor la cererea clienţilor;

- operaţiunea de plată - (modalitatea de plată);

- soluţionarea eventualelor reclamaţii făcute de către clienţi;

- contactarea clienţilor în scopul verificării procesului de livrare în bune condiţii şi la timp a comenzilor;

- realizarea studiilor de piaţă, statistici, în vederea adaptării sistemului pentru nevoile clienţilor.

- prelucrarea CNP-ului se poate realiza în scopul participării la concursuri organizate, în vederea acordării premiului câştigat. DACĂ ESTE CAZUL.

Persoana fizică ce a acceptat condiţiile de utilizare a prezentului site, a completat formularul de abonare şi care a devenit, în urma înregistrării ca abonat al DATABASE Rosetti, având drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract, întruneşte calitatea de abonat utilizator din momentul în care a introdus datele personale în paginile site-ului. Ca o garanţie a realizării scopului declarat al Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres:

a. dreptul persoanei vizate la informare (art. 12);

b. dreptul la acces la date (art. 13);

c. dreptul de intervenţie (art. 14);

d. dreptul de opoziţie (art. 15);

e. dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18);

f. dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), în calitate de autoritate de supraveghere (art. 25).

Tipuri de date colectate

În timpul procesului de înregistrare vă rugăm să ne furnizaţi o serie de date elementare de identificare.

Aceste date sunt colectate numai în scopul pentru care v-aţi dat consimţământul expres şi neechivoc.

Datele de identificare precum: nume, prenume, adresa de e-mail, nume companie, date de identificare companie, cont bancă, tel. firmă, e-mail firmă, adresa site, vor fi prelucrate numai în scopurile prezentate aici şi numai cu acordul dumneavoastră

Utilizatorul este singura persoană responsabilă pentru completarea parţială, greşită sau voit incorectă a datelor solicitate.

Sursa din care sunt colectate datele

Persoana fizică (peste 18 ani) sau juridică (personal sau prin reprezentant), care introduce în mod voluntar şi în permanentă cunoştinţă de cauză, datele solicitate.

Operaţiunile prin care se realizează prelucrarea datelor sunt: colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, ştergerea sau distrugerea.

Folosire neautorizată

Reprezintă orice acţiuni de folosire şi/sau trecere neautorizată peste serviciul de autentificare sau orice alt serviciu de securitate al oricărei reţele, web server, server sau cont de utilizator.

Obligaţiile revistademarketing.ro

Editura ROSETTI International, în calitatea sa de deţinător exclusiv al acestui site şi al întregului său conţinut şi ca furnizor al serviciilor disponibile Utilizatorului, prin intermediul acestui site, se obligă:

- Să furnizeze, la cerere, orice serviciu şi produs disponibil pe site, în limita posibilităţilor sale tehnice şi comerciale;

- Să acorde parola de acces fiecărui utilizator în măsura în care acesta se declară de acord cu condiţiile şi termenii prezentei Convenţii on-line;

- Să îmbunătăţească continuu calităţile, caracteristicile tehnice ale site-ului şi ale serviciilor şi produselor disponibile prin intermediul prezentului site;

- Să respecte confidenţialitatea datelor în conformitate cu prevederile secţiunii Confidenţialitate din prezentul acord.

Obligaţiile Utilizatorului

Utilizatorul declară că va folosi serviciile furnizate prin intermediul acestui site, numai în interesul său şi conform dispoziţiilor legale, se va abţine de la orice acţiuni, evenimente, fapte de natură a prejudicia Editura ROSETTI International, cum ar fi:

- Nu va copia, reproduce reprezentări grafice, mărci ale produselor obţinute prin acest site, nu va permite niciunui terţ să folosească în numele său sau să divulge parola sa de acces, să transmită materiale defăimătoare, obscene, agresive, politice, ameninţătoare;

- Va folosi mesageria numai în scopul transmiterii de date, comenzi, întrebări referitoare la serviciile prezentate.

Obligaţiile Utilizatorului stipulate în prezentul paragraf se completează cu obligaţiile prevăzute în tot conţinutul acestui acord/regulament.

Contul meu Rosetti